دندان عقل چیست در دوره رشد و تکامل یک انسان، دندان‌ها شروع به رشد می‌کنند و در نهایت آخرین دندانی که شروع به رشد می‌کند، دندانی به نام دندان عقل است. این دندان در انتهای فک قرار دارد. این دندان که در چهار طرف فک وجود دارد، حدوداً از سنین 15 تا 25 سال شروع…